Alla medlemmar kallas härmed till årsmöte hemma hos Robert Frodener, Skogsvägen 18, tisdagen 13:e mars 19:00.