Kallelse till Årmöte

Alla medlemmar i Märsta One Wheel kallas härmed till årsmöte.

Tid:      Fredagen 17:e mars 2017 klockan 18:30.

Plats:  Centralskolans gymnastiksal i Märsta.

Välkomna

Styrelsen